معنی و ترجمه کلمه as you wish به فارسی as you wish یعنی چه

as you wish


به اختيار شماست ،هرطور که شما ميخواهيد( همانطور باشد)

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها