معنی و ترجمه کلمه ascending به فارسی ascending یعنی چه

ascending


بالارونده ،صعود کننده ،(مو ).فرازى ،صاعد،صعودى
روانشناسى : بالا رونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها