معنی و ترجمه کلمه ashery به فارسی ashery یعنی چه

ashery


خاکسترگاه ،کارخانه نمک قلياسازى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها