معنی و ترجمه کلمه asininity به فارسی asininity یعنی چه

asininity


خريت ،حماقت ،نادانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها