معنی و ترجمه کلمه ask for 2 days grace به فارسی ask for 2 days grace یعنی چه

ask for 2 days grace


قانون ـ فقه : دو روز مهلت خواستن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها