معنی و ترجمه کلمه asociality به فارسی asociality یعنی چه

asociality


روانشناسى : بى تفاوتى اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها