معنی و ترجمه کلمه aspect angle به فارسی aspect angle یعنی چه

aspect angle


زاويه انحراف گلوله از بيم رادار
علوم نظامى : زاويه انحراف مسير گلوله از رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها