معنی و ترجمه کلمه asphalt coated pasteboard به فارسی asphalt coated pasteboard یعنی چه

asphalt coated pasteboard


معمارى : مقواى قير اندود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها