معنی و ترجمه کلمه asphalt cold به فارسی asphalt cold یعنی چه

asphalt cold


عمران : اسفالت سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها