معنی و ترجمه کلمه asphalt paving به فارسی asphalt paving یعنی چه

asphalt paving


علوم مهندسى : جاده سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها