معنی و ترجمه کلمه asphalt revetment به فارسی asphalt revetment یعنی چه

asphalt revetment


عمران : پوشش اسفالتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها