معنی و ترجمه کلمه asphaltic bitumen به فارسی asphaltic bitumen یعنی چه

asphaltic bitumen


قير اسفالت
علوم مهندسى : قير طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها