معنی و ترجمه کلمه asphaltic concrete به فارسی asphaltic concrete یعنی چه

asphaltic concrete


بتن قيرى
معمارى : بتن اسفالتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها