معنی و ترجمه کلمه asphaltum به فارسی asphaltum یعنی چه

asphaltum


قير زمينى ،قير خيابان ،اسفالت ،قير معدنى ،زفت معدنى
علوم مهندسى : اسفالت
علوم هوايى : اسفالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها