معنی و ترجمه کلمه aspirin به فارسی aspirin یعنی چه

aspirin


aspirins(، )pl.aspirinاسپرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها