معنی و ترجمه کلمه assault force به فارسی assault force یعنی چه

assault force


نيروى هجومى
علوم نظامى : نيروى هجوم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها