معنی و ترجمه کلمه assault phase به فارسی assault phase یعنی چه

assault phase


علوم نظامى : مرحله هجوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها