معنی و ترجمه کلمه assault ships به فارسی assault ships یعنی چه

assault ships


ناوهاى نيروبر
علوم نظامى : ناوهاى هجومى اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها