معنی و ترجمه کلمه assault waves به فارسی assault waves یعنی چه

assault waves


موجهاى هجوم
علوم نظامى : امواج هجومى نفرات و وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها