معنی و ترجمه کلمه assemble به فارسی assemble یعنی چه

assemble


مجتمع کردن ،ترجمه نمودن و ايجاد هماهنگى در داده هاى مورد نياز يک برنامه کامپيوترى و برگرداندن داده به زبان ماشين و تهيه برنامه نهايى جهت اجرا ترجمه علائم سمبليک به کدهاى معادل در ماشين ،مونتاژ،يکپارچه کردن ،فراهم اوردن ،انباشتن ،گرداوردن ،سوار کردن ،جفت کردن ،جمع شدن ،گردامدن ،همگذاردن ،انجمن کردن ،ملاقات کردن
علوم مهندسى : مونتاژ کردن
کامپيوتر : گردهمايى کردن
معمارى : جفت کردن
قانون ـ فقه : سوار کردن قطعات
شيمى : سوار کردن
علوم هوايى : سره

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها