معنی و ترجمه کلمه assembly fixture به فارسی assembly fixture یعنی چه

assembly fixture


علوم مهندسى : تجهيزات مونتاژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها