معنی و ترجمه کلمه assembly language instruction به فارسی assembly language instruction یعنی چه

assembly language instruction


کامپيوتر : دستورالعمل زبان اسمبلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها