معنی و ترجمه کلمه assentient به فارسی assentient یعنی چه

assentient


موافقت دهنده ،قبول کننده ،رضايت دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها