معنی و ترجمه کلمه assert به فارسی assert یعنی چه

assert


دفاع کردن از،حمايت کردن ،ازاد کردن ،اظهار قطعى کردن ،ادعا کردن ،اثبات کردن
قانون ـ فقه : ادعا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها