معنی و ترجمه کلمه assertor به فارسی assertor یعنی چه

assertor


اظهار کننده ،ادعا کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها