معنی و ترجمه کلمه assigment به فارسی assigment یعنی چه

assigment


واگذارى
بازرگانى : تفويض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها