معنی و ترجمه کلمه assignment به فارسی assignment یعنی چه

assignment


واگذار کردن ،ماموريت دادن ،انتقال اظهار،تعيين تعداد سهميه ،گمارش ،واگذارى ،انتقال قانونى ،حواله ،تخصيص اسناد،تکليف درسى و مشق شاگرد،وظيفه ،ماموريت
قانون ـ فقه : حواله ،اسناد
روانشناسى : گمارش
بازرگانى : انتقالات
عل وم نظامى : حواله کردن مامور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها