معنی و ترجمه کلمه assistant coach به فارسی assistant coach یعنی چه

assistant coach


ورزش : کمک مربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها