معنی و ترجمه کلمه assistant به فارسی assistant یعنی چه

assistant


معاون ،ياور،دستيار،بردست ،ترقى دهنده ،نايب
قانون ـ فقه : همدست
علوم نظامى : کمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها