معنی و ترجمه کلمه association cortex به فارسی association cortex یعنی چه

association cortex


روانشناسى : قشر تداعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها