معنی و ترجمه کلمه association neuron به فارسی association neuron یعنی چه

association neuron


روانشناسى : نورون ارتباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها