معنی و ترجمه کلمه association به فارسی association یعنی چه

association


اجتماع ،هم خوانى ،پيوند،شرکت ،انجمن ،معاشرت ،اتحاد،پيوستگى ،تداعى معانى ،تجمع ،اميزش ،وابستگى ،وابسته سازى
قانون ـ فقه : شرکت
شيمى : تجمع
روانشناسى : ارتباط
زيست شناسى : همباش
نجوم : انجمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها