معنی و ترجمه کلمه assort به فارسی assort یعنی چه

assort


جور کردن ،طبقه بندى کردن ،مناسب بودن ،هم نشين شدن
علوم مهندسى : جور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها