معنی و ترجمه کلمه assuage به فارسی assuage یعنی چه

assuage


ارام کردن ،تخفيف دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها