معنی و ترجمه کلمه assumably به فارسی assumably یعنی چه

assumably


فرضا`،چنانکه بتوان فرض کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها