معنی و ترجمه کلمه assumptions (jf) به فارسی assumptions (jf) یعنی چه

assumptions (jf)


علوم دريايى : فرضها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها