معنی و ترجمه کلمه assurance به فارسی assurance یعنی چه

assurance


پشتگرمى ،اطمينان ،دلگرمى ،خاطرجمعى ،گستاخى ،بيمه(مخصوصا بيمه عمر)،تعهد،قيد،گرفتارى ،ضمانت ،وثيقه ،تضمين ،گروى
قانون ـ فقه : بيمه عمر
روانشناسى : اطمينان
بازرگانى : بيمه ،تضمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها