معنی و ترجمه کلمه assure به فارسی assure یعنی چه

assure


اطمينان دادن ،بيمه کردن ،مجاب کردن
قانون ـ فقه : بيمه کردن عمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها