معنی و ترجمه کلمه astatic couple به فارسی astatic couple یعنی چه

astatic couple


الکترونيک : زوج نامتوجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها