معنی و ترجمه کلمه asteriated به فارسی asteriated یعنی چه

asteriated


متشعشع ،پرتودار،داراى اشعه ء ستاره مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها