معنی و ترجمه کلمه asterisk به فارسی asterisk یعنی چه

asterisk


دخشه ،نشان ستاره( بدين شکل)* ،با ستاره نشان کردن
کامپيوتر : ستاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها