معنی و ترجمه کلمه asthma به فارسی asthma یعنی چه

asthma


تنگى نفس ،نفس تنگى ،اسم ،اهو
روانشناسى : اسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها