معنی و ترجمه کلمه astraddle به فارسی astraddle یعنی چه

astraddle


با پاهاى از هم گشاده( مثل سوار اسب شدن)،داراى پاى گشاد،گشادگشاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها