معنی و ترجمه کلمه astrophysics به فارسی astrophysics یعنی چه

astrophysics


اختر فيزيک ،فيزيک نجومى ،مبحث اجرام سماوى
نجوم : استروفيزيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها