معنی و ترجمه کلمه asymmetric local deformation به فارسی asymmetric local deformation یعنی چه

asymmetric local deformation


شيمى : تغيير شکل موضعى بى تقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها