معنی و ترجمه کلمه asymmetric به فارسی asymmetric یعنی چه

asymmetric


)asymmetrical(نامتقارن ،بى قرينه ،غيرمتقارن ،بى تناسب
روانشناسى : نامتقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها