معنی و ترجمه کلمه asymmetrical به فارسی asymmetrical یعنی چه

asymmetrical


)asymmetric(نامتقارن ،بى قرينه ،غير متقارن ،بى تناسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها