معنی و ترجمه کلمه asymmetry potential به فارسی asymmetry potential یعنی چه

asymmetry potential


شيمى : پتانسيل بى تقارنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها