معنی و ترجمه کلمه asymmetry به فارسی asymmetry یعنی چه

asymmetry


بى تقارنى ،عدم تقارن
شيمى : بى تقارنى مولکولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها