معنی و ترجمه کلمه asynchronism به فارسی asynchronism یعنی چه

asynchronism


غيرهمزمانى ،بدون هموقتى ،غير معاصر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها